Ako nakupovať na dražbe


Nakupovať autá na našej dražbe môže každý! Stačí prísť, zaregistrovať sa a dražiť.


1. Obhliadka vozidiel / predmetov

 • fyzickú obhliadku vozidiel je možné vykonať deň pred dražbou v čase 9:00 - 17:00 hod. a v deň dražby v čase 8:00 - 12:00 hod
 • miestom konania obhliadky je prevádzka spol. AUKČNÉ CENTRUM

2. Registrácia

 • pre účasť na dražbe je povinná osobná registrácia, registrovať sa môžu súkromné osoby aj podnikatelia
 • registrácie prebiehajú v prevádzke spol. AUKČNÉ CENTRUM
 • každému registrovanému účastníkovi bude pridelené dražobné číslo

3. Draženie

 • dražiť môže iba registrovaný účastník (ďalej tiež "dražiteľ")
 • dražbu riadi licitátor
 • draženie predmetu začína vyvolaním najnižšieho podania (vyvolávacia cena) licitátorom
 • minimálne prihodenie je stanovené na 100,- €
 • dražiteľ uskutočnuje podanie ústne vyslovením sumy a zdvihnutím dražobného čísla
 • dražiteľ je vykonaným podaním viazaný
 • dražiteľovi, ktorý uskutoční najvyššie podanie bude licitátorom udelený príklep
 • pokiaľ nikdo neuskutoční ani najnižšie podanie, licitátor je oprávnený najnižšie podanie (vyvolávaciu cenu) znížiť
 • po znížení najnižšieho podania sa pokračuje v dražbe
 • pokiaľ nebude ani po znížení najnižšieho podania (znížení vyvolávacej ceny) dražiteľmi žiadne podanie uskutočnené, licitátor dražbu predmetu ukončí

4. Prevzatie predmetu dražby

 • dražiteľ, ktorému bol licitátorom udelený príklep je povinný uhradiť cenu, za ktorú predmet vydražil, poplatok za prípravu a predaj predmetu dražby vo výške 150,- € s DPH a poplatok za odhlásenie vozidla vo výške 50,- € s DPH bezodkladne po skončení dražby, najneskôr však do 15 dní odo dňa konania dražby
 • dražiteľ je povinný prevziať vydražený predmet, bezodkladne po úhrade ceny a nákladov spojených s prevzatím a odovzdaním predmetu dražby, najneskôr však do 15 dní odo dňa konania dražby v priestoroch prevádzky spol. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.
 • v prípade dobrovoľnej dražby (podľa z. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách) je dražiteľ, ktorému bol licitátorom udelený príklep povinný okamžite po skončení dražby podpísať Zápisnicu o priebehu dražby

Všetky kamenné dražby sa konajú priamo v našej prevádzke.


Priebeh dražby, práva a povinnosti dražobníka, dražiteľa a navrhovateľa dražby sa riadia:
 • pri dobrovoľnej dražbe - z. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, Dražobným poriadkom
 • pri verejnej obchodnej súťaži - Všeobecnými obchodnými podmienkami dražby spol. AUKČNÉ CENTRUM s.r.o.

Zaujíma Vás prečo nakupovať u nás?


Najbližšia dražba

Aktuálne nie je naplánovaná dražba. Sledujte prosím naše stránky. O najbližšej dražbe Vás budeme včas informovať.

Využite služby najmodernejšieho aukčného centra na Slovensku a kúpte si auto za výhodnú cenu.

 • cenu si určujete sami
 • vyberáte si z veľkého množstva vozidiel
 • priamy vizuálny kontakt s draženým vozidlom
 • kúpa je výhodná, rýchla a efektívna
 • všetko sa odohráva na jednom mieste

KONTAKT Viac

Adresa:
Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob
GPS súradnice:
48.211391,17.245317
Tel.:
+421 905 220 222, +421 948 160 804
Otváracia doba:
Po – Pia:
08:00 – 12:00
13:00 – 17:00
Príjazd od Žiliny a Nitry po D1 Príjazd od Bratislavy po D1