Základné pokyny k dražbe a časový harmonogram


Dátum konania dražby:sobota 24. 6. 2017
 
Harmonogram dražby:
 
obhliadky vozidiel:piatok 23. 6. 2017
sobota 24. 6. 2017
9:00 - 17:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
registrácia účastníkov:piatok 23. 6. 2017
sobota 24. 6. 2017
9:00 - 17:00 hod.
8:00 - 12:00 hod.
 
začiatok dražby:sobota 24. 6. 201712:00 hod.
 
odovzdávanie vozidiel:sobota 24. 6. 2017
od pondelka 26. 6. 2017
po skončení dražby
v otváracích hodinách

Základné pokyny k dražbe:

 • obhliadku vozidiel je možné vykonať deň pred dražbou v čase 9:00 - 17:00 hod. a v deň dražby v čase 8:00 - 12:00 hod.
 • každý dražiteľ je povinný sa zaregistrovať - registrácia prebieha v kancelárii, každému zaregistrovanému dražiteľovi bude pridelené dražobné číslo, dražiť môže iba registrovaný dražiteľ
 • dražba začína v 12:00 hod. v aukčnej hale
 • pristavenie vozidla - po začatí dražby je každé pojazdné vozidlo pristavené na dražobné pódium
 • licitácia - licitácia o cene vozidla začína vyhlásením vyvolávacej ceny/najnižšieho podania, priebeh licitácie riadi licitátor; licitácia končí "udelením príklepu" dražiteľovi s najvyššou ponukou
 • vydraženie/nevydraženie vozidla - vozidlo, ktoré dosiahlo min. požadovanú cenu bude licitátorom označené ako "predané vozidlo"; vozidlo, ktoré nedosiahlo min. požadovanú cenu bude licitátorom označené ako "predané s výhradou"; vozidlo, na ktoré nebolo urobené ani minimálne prihodenie bude licitátorom označené ako "nepredané"
 • druhé kolo dražby - u vozidiel, ktoré je možné zaradiť do druhého kola dražby/znížiť najnižšie podanie, začne druhé kolo u každého jednotlivého vozidla ihneď po jeho neúspešnej dražbe v prvom kole
 • zaplatenie ceny dosiahnutej vydražením a poplatku za vydraženie predmetu dražby - vydražiteľ je povinný ihneď po udelení príklepu zaplatiť časť ceny dosiahnutej vydražením vo výške 400,- € a zvyšnú časť ceny dosiahnutej vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby, ak sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodli inak. Pokiaľ je cena dosiahnutá vydražením nižšia ako 400,- €, je vydražiteľ povinný ihneď po udelení príklepu zaplatiť celú cenu dosiahnutú vydražením. Vydražiteľ je povinný spolu s cenou dosiahnutou vydražením zaplatiť aj poplatok za vydraženie predmetu dražby vo výške 200,- € a to v hotovosti v súlade s ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok dražby/Dražobného poriadku.
 • prevzatie vozidla - prevzatie vozidla je možné iba po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením a Poplatku za prípravu a predaj predmetu dražby/poplatku za odhlásenie predmetu dražby po skončení dražby alebo v ďalších dňoch v otváracích hodinách

Srdečne Vás pozývame na dražbu a želáme veľa úspechov!


Viac informácií na tel.: +421 905 220 222 alebo na našej stránke www.aukcnecentrum.sk.


Vozidlá v dražbe


Najbližšia dražba

24. 6. 2017 od 12:00
Registrácia a obhliadky vozidiel:
23. 6. 2017 9:00-17:00
24. 6. 2017 8:00-12:00

Pokyny a harmonogram
Aukčné Centrum [mapa]

Využite služby najmodernejšieho aukčného centra na Slovensku a kúpte si auto za výhodnú cenu.

 • cenu si určujete sami
 • vyberáte si z veľkého množstva vozidiel
 • priamy vizuálny kontakt s draženým vozidlom
 • kúpa je výhodná, rýchla a efektívna
 • všetko sa odohráva na jednom mieste

KONTAKT Viac

Adresa:
Triblavinská 3191, 900 25 Chorvátsky Grob
GPS súradnice:
48.211391,17.245317
Tel.:
+421 905 220 222, +421 948 160 804
Otváracia doba:
Po – Pia:
08:00 – 17:00 hod.
 
Príjazd od Žiliny a Nitry po D1 Príjazd od Bratislavy po D1